❖ พิธีหล่อพระสุนทรีวาณี

พิธีหล่อพระสุนทรีวาณี
ในสมัยที่พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) เป็นประธานจัดสร้างทั้งหมด ๑๓ องค์ ขนาดหน้าตัก ๑๙.๙ นิ้ว ที่ลงด้วยเลข ๙ เพื่อเป็นมงคล  โดยมีคุณธีระ คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง เมื่อหล่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกแล้วได้นำไปถวายยังวัดหลวง และวัดราษฎร์ ในหลายจังหวัดด้วยกัน ซึ่งปรากฏใน วิกิพีเดีย ทั้งหมด ในการออกแบบนั้นได้มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ สมัยยังเป็นพระครูธรรมธร ได้ทำการออกแบบหาช่าง ซึ่งได้ช่างปั้น และช่างหล่อที่มีคุณภาพ พระสุนทรีวาณี มีพุทธศิลป์ที่งดงามวิจิตรดังปรากฏ ซึ่งมีรูปภาพในพิธีหล่อทั้งหมดฯ