ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะเขตดุสิต, รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ
ประสิทธิ์ประสาทพรปีใหม่ ๒๕๖๖ 2023

 

เชิญรับพร จากพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม (เสาชิงช้า)
เจ้าคณะเขตดุสิต รองแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าของรายการ ธรรมรส ธรรมรัฐ รายการ ลีลาชีวิต ทางช่อง NBT

พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ (เสาชิงช้า) เจ้าคณะเขตดุสิต รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ และพระสงฆ์ประกอบด้วย ๑.พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ เลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิต เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง ๒.พระมหาบุญคง ธมฺมิโก ป.ธ.๖ ๓.พระมหาคม อุชุคฺคโม ป.ธ.๗ ๔.พระมหากฤติ อภิรมฺโม ป.ธ.๙ ๕.พระมหากิตติศักดิ์ ถีรกิตติ ๖.พระมหานารทะ วิชิโต ป.ธ.๗ ๗.พระจิราธนัตถ์ วราสโย ๘.พระปอ อภทีโป  เจริญพระพุทธมนต์ บทสามภาณ คือบท มหากัสสปสุตตปาฐะ มหาโมคคัลลสุตตปาฐะ มหาจุนทสุตตปาฐะ บทมหาเมตตาใหญ่ บทมหาสันติงหลวง เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็วพลัน เทอญ. ขอถวายพระพร 
  

❖ บทความธรรมะ

เจ้าคณะเขตดุสิต

❖ สอบธรรมสนามหลวง