หนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดสุทัศนเทพวราราม

เชิญร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์

ถวายประจำพระวิหารหลวง  พระอุโบสถ  หรือวัดที่ท่านศรัทธา

โดย: การเขียนชื่อ-นามสกุลของท่านหรือคนที่รักลงในหนังสือสวดมนต์ ได้ทุกวันที่ ศาลาเผยแผ่วัดสุทัศน์ฯ  ตั้งแต่เวลา 9.00-14.30 น.