ปริศนาเพื่ออนาคต ตอน 2

ครั้นเมื่อเราจะให้โอวาทนักเรียน หรือ สอนลูกหลาน เราอาจจะให้โอวาทโดยตรง หรือ พิมพ์ติดไว้ที่บ้านให้พวกเขาได้อ่าน แต่โดยปกติแล้วคนเราชอบ "เอะใจ ฉงน" ดังนั้น จึงควรที่จะหาคำสอนอะไรที่เมื่อเขาเห็นแล้ว เขาจะเกิดความฉงนใจว่า... "นี่มันอะไรกันนะนี่ ? "

        ดังนั้น  จึงได้ผูกปริศนาเพื่ออนาคตของเยาวชน เพื่อให้พระสงฆ์องคเจ้าได้นำไปให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา หรือ พ่อแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้นำไปให้โอวาทแก่ลูกหลาน ครู อาจารย์ให้โอวาทแก่ลูกศิษย์ หรือ เขียนแปะติดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ  (ท่านผู้อ่านลองคิดทายดู ก่อนที่จะอ่านคำตอบ)  ปริศนาอนาคต มีอยู่ว่า...
 

อย่า เห็นเสียว่าเป็นสวย
อย่า เอาต้นกล้วยมาทำเสา
อย่า เอาระเบิดมาเหน็บพก
อย่า เอาครกมาตำสาก
อย่า เอาปากไปอมหอก
อย่า เอาน้ำไปกรอกกระบอกปืน
อย่า ยืนขวางทางขบวน
อย่า กวนน้ำให้ขุ่น
อย่า เป่าฝุ่นทวนลม
อย่า ถ่มน้ำลายรดฟ้า
อย่า หลงเงา
อย่า ให้เสาหัก
อย่า ให้ยักษ์กลืน
อย่า ให้คลื่นถล่มทับ

        ทั้งหมดนี้ควรที่จะต้องให้นักเรียนนักศึกษาเขาท่องและทวนให้ได้ก่อน แล้วลองให้เขาทายในใจว่าแต่ละข้อนั้นมีความหมายอย่างไร ?  ต่อจากนั้นจึงเฉลยสุดแต่เวลาหรือความรู้ความสามารถของพระที่ให้โอวาท หรือ ครูอาจารย์

        คราวนี้จะเฉลยปริศนาเพื่ออนาคตโดยโครงสร้างสั้น ๆ  คือให้ความหมายแต่เพียงโดยย่อ  เพื่อให้ไปอธิบายต่อเติม

        อย่าเห็นเสียว่าเป็นสวย คือ คำสอนใด ๆ ที่พระพุทธเจ้า ศาสดาทุกศาสนา พ่อแม่ ครู อาจารย์ท่านกล่าวเตือนว่า "เป็นความเสียหาย ทำให้เสียคน" อย่าไปเห็นว่าเป็นของดีงาม  แล้วฝืนทำ  เช่น เหล้า  เธค  คลับ  ผับ บาร์  ยาเสพติด  แห่ลงอบายมุข

        อย่าเอาต้นกล้วยมาทำเสา คือ ต้นกล้วยนั้นถ้าใครเอามาทำเสาเรือน ๆ ก็พัง  ได้แก่ผู้ใด    คบคนพาล นำคำพูดของคนพาลมาปฏิบัติ ชีวิตของคนนั้นก็ต้องพัง ดุจเอาต้นกล้วยมาทำเสาเรือน พระพุทธเจ้าสอนว่า "การไม่คบคนพาลเป็นมงคลของชีวิต การคบคนพาลเป็นมิตรเป็นความหายนะ"

        อย่าเอาระเบิดมาเหน็บพก คือ การจะเดินทางไปไหนต้องดูประวัติของคนนั้นด้วย ถ้าเขามีศัตรูมาก ทำทุจริตผิดกฎหมายแล้วหนีตำรวจ เราจะพลอยถูกตีฟันยิงแทง หรือ ติดคุกติดตะรางไปด้วย

       อย่าเอาครกมาทำสาก คือ ครก ได้แก่  สมองและใจ  สากได้แก่ความคิดหรือวิจารณญาณ  เครื่องแกง  ได้แก่วิชาของครูที่สอนทุกวิชาการ ต้องหมั่นอ่านหมั่นคิดในวิชาการที่ครูสอน  ดุจดั่งแม่ครัวใช้ครกสากตำเครื่องแกง ๆ ก็จะมีรสอร่อย แต่ถ้าเรียนวิชาแล้วไม่ใส่ใจคิดด้วยวิจารณญาณ ก็เท่ากับเอาครกมาตำสาก เครื่องแกงก็หกหมด  เสียเวลาที่ต้องไปสถานศึกษา  ไม่ได้ประโยชน์

        อย่าเอาปากไปอมหอก คือ การพูดจาอย่าทิ่มแทง ส่อเสียด นินทา หรือ การแซวคนอื่นด้วย การพูดถึงปมด้อย หรือ เรื่องความเลวความชั่วของคนอื่น

        อย่าเอาน้ำไปกรอกกระบอกปืน คือ ถ้าเราอยู่ ณ สถานที่นั้น ๆ แล้วเพื่อนเรากับคนอื่น ทะเลาะกัน ก็อย่าห้าม  เพราะถึงเราพูดเพื่อให้เขาใจเย็น เขาก็ไม่เชื่อไม่เกรงใจเรา ถ้าเขาเกรงใจเรา เขาก็จะไม่ทะเลาะ ควรที่จะเดินหนีเสียโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นเราจะพลอยเจ็บตายไปด้วย ดุจดั่งคนเอาน้ำกรอกกระบอกปืนที่เขาเหนี่ยวไกแล้ว

         อย่ายืนขวางทางขบวน คือ อย่าคิดว่าพ่อแม่ตนเองเป็นใหญ่โตแล้วทำผิดกฎระเบียบสถานศึกษา หรือ ทำผิดกฎหมาย ด้วยความทะนงว่าพ่อแม่สามารถไถ่ถอนคดีหนีความผิดได้

         อย่ากวนน้ำให้ขุ่น คือ การพูดจาอย่าให้คนอื่นเขาอารมณ์ขุนเคือง ขุ่นแค้น ต้องพูดให้คนอื่นเขาอารมณ์ดี มีความสุข สนุกสนาน การพูดจาที่ทำให้อารมณ์ขุ่น  ทำให้ไม่มีใครอยากคุยด้วย หรือ การยุแยงตะแคงแหย่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี ทำลายความสามัคคีของหมู่คณะ

         อย่าเป่าฝุ่นทวนลม คือ อะไรที่ตัวเราไม่มี หรือ ทำไม่เป็น อย่าสอนคนอื่น เพราะเขาจะถามกลับมาว่า...คุณทำเป็นไหม ? คุณทำได้ไหม ? คุณทำหรือยัง ? ... เราผู้สอนสั่งคนอื่นก็ต้องหน้าดำกับคำพูดว่า ... โธ่เอ๊ย !  ตัวเองยังทำไม่ได้  ริจะมาสอนคนอื่น...

         อย่าถ่มน้ำลายรดฟ้า คือ  อย่าตำนินินทาครู อาจารย์ อธิการบดี เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน การนินทาบุคคลที่สูงกว่าเราด้วยคุณความดี คุณธรรม เหมือนถ่มน้ำลายรดฟ้า น้ำลายก็ตกใส่หน้าผู้ถ่ม

         อย่าหลงเงา คือ อย่าคิดว่าชีวิตจะยืนยาวตามที่เราคิด เพราะชีวิตของทุกคน มีกรรมาเกณฑ์ มีนายเวรตามมาทวงคืน และ อย่าหลงความหล่อความสวยอขงเพศตรงข้าม รวมทั้งอย่าหลงว่าเงินทองฐานะของพ่อแม่เป็นของตัว อย่าทำตนเป็น "ตัวเท่าเสา เงาเท่าเรือน"

         อย่าให้เสาหัก คือ เมื่อตั้งใจจะเรียนแล้วต้องเรียนด้วยปณิธานอันเป็นเสาหลัก อย่าหลงคำชวนของเพื่อนชั่วที่ชักพาไปในทางที่ไม่ดี

         อย่าให้ยักษ์กลืน คือ เวลาในแต่ละวันาทีเหมือนยักษ์ที่กลืนกินคน อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าปราศจากประโยชน์ด้วยการนั่งฆ่าเวลา นอนฆ่าเวลา กล่นฆ่าเวลา แท้จริงเวลานั้นมันฆ่าเรา

         อย่าให้คลื่นถล่มทับ คือ อย่าให้กระแสสังคมถล่มทับเรา  ด้วยการ...

ใส่รองเท้าตืนโต ใส่เสื้อโชว์สะดือ
บ้าโทรศัพท์มือถือ ชอบพูด อื้อฮือ อ้าฮ่า
ชอบพูดสำเนียงฝรั่ง คลั่งนักร้องดารา
ชอบเดินศูนย์การค้า

ชอบนินทากาเล

ชอบใช้สินค้าฝรั่ง ฟังเพลงร็อคเย้เย
ชอบทำตัวเสเพล ชอบฮ่าเฮผับบาร์
ชอบแต่งตัวใฝ่ต่ำ ชอบอวดลำแข้งขา
ชอบเปลี่ยนชู้คู่ขา ชอบอิจฉาคนดี
ชอบพฤติกรรมผิดเพศ ชอบดวงลูกเศรษฐี
ชอบสร้างเรื่องบัดสี ชอบเป็นผีการพนัน

             ถ้าหากว่าเราได้ให้โอวาทนักเรียนนักศึกษาด้วยปริศนาอนาคต เขียนติดไว้ตามห้อง เขียนขึ้นป้ายให้ท่องหน้าเสาธง มีหรือที่เด็กมันจะเสียนคน ส่วนเด็กทั้งหลายก็ "จำให้แม่น ปฏิบัติให้มั่น" รับรองความฝันของเธอจะเป็นความจริง.

พระราชวิจิตรปฏิภาณ
วัดสุทัศนเทพวราราม