ระวัง ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

 ได้ทราบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องจะมีการลงชื่อทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอรับพระราชทานอภัยโทษแก่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ตามข่าวว่าจะมีกว่าหนึ่งล้านรายชื่อ กับทั้งได้อ่านข้อคิดจากนักคิดนักเขียน และอ่านข้อคิดของผู้ใหญ๋บางท่าน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จึงใคร่ขอแสดงความคิดเห็นด้วยเมตตาธรรม ดังนี้

     1. ต้องรู้เสียก่อนว่า พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ท่านทำผิดเพราะพลาด  อันเกิดจากสาเหตุ คือ...

  อำนาจอำนวย   ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรี และเป็นนายกฯที่อำนาจเด็ดขาดทางสภา เพราะเป็นรัฐบาลแรกที่มีเสียงมากที่สุดในสภา ความมีอำนาจนี้อาจจะเป็นเหตุให้หลงเหลิง ทำให้การตัดสินใจบางเรื่องผิดพลาด และความหลงเหลิงก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการกตะทำที่ดูเหมือนว่า อ่านซ้ำว่า...เป็นเหตุให้เกิดการกระทำที่ดูเหมือนลืมตัวจนเกิดความเข้าใจว่าอยากเปลี่ยนระบบจากมีพระมหากิษัตริย์เป็นพระประมุข มาเป็น ประธานาธิบดี   มุมนี้เป็นมุมมองของคนจำนวนไม่น้อย ส่วนท่าน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครทราบได้ ด้วยมุมมองนี้ซึ่งแพร่ขยายจากพฤติกรรมบางเรืองและจากผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของท่าน ก็เลยกลายเป็นชะนวนขึ้นมาดั่งที่ประจักษ์แล้ว

  รวยมาก   เพราะการประกอบธุรกิจที่มีผลกำไรจากดาวเทียมในยุคเริ่มต้นโทรศัพท์มือถือและระบบโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต จึงสร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาล เมื่อร่ำรวยแล้ว ก็ต้องรวย รวย รวย รวยแบบไม่ยอมหยุด ไม่ยั้งหยุด จนเป็นเหตุให้มีผู้เข้าร่วม "ขอรวยด้วยคน" และเจ้าความรวยนี่เองที่ตามเก็บไม่ไหว จึงเป็นเหตุให้หลงลืมบ้าง หวงความรวยจนต้องซุกไว้ที่โน่นที่นี่ ก็เป็นเหตุให้เกิดความมากมาย กอปร์กับไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นรวย จึงทำให้มีทั้งคนน้อยใจ อิจฉา หาทางโค่นล้ม

    พวกลากไป  ความรวยกับอำนาจ พวกก็ลากไปซื้ออะไรต่อะไรไว้มากมาย จนลืมหลง

   ใจนักเลง      ในความมีอำนาจความร่ำรวย ความต้องเป็นคนใจนักเลงที่เล็งเห็นผลประโยชน์ ก็เกิดการกว๊านซื้อ เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ผิดถูกก็เลยลืมกฎเกณฑ์ กฎหมาย

   บริวารเกรงใจ   คนเราเมื่อรวยล้น ท่วมท้นด้วยอำนาจ ก็ทำให้บริวารเกรงใจ ผิดถูกไม่มีใครกล้าพูดความจริง ทวงติงในสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้อง บริวารในระยะหลังจึงมีต่อพวกที่แอบอิง แอบอ้าง  และมักจะเป็นพวกที่...ได้ครับพี่   ดีครับผม  เหมาะสมครับนาย ฉิบหายผมหนี ได้ดีผมกลับ หมดทรัพย์ผมทิ้ง....

   อ่านกฎหมายไม่ละเอียด   เมื่อบริวารประเภทข้างต้นมากขึ้น การอ่านกฎหมายไม่ละเอียด ก็ทำให้ทุกอย่างพลาดพลั้งในเรื่องใหญ่ ๆ จึงเป็นเหตุให้คดีความทาการเมืองตามมา และทำให้มองเห็นว่า "เหลิงอำนาจ  พลาดเรื่องกฎหมาย"

         ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จึงเกิดชะตากรรมทำให้ "ทักษิณกินน้ำตา" ต้องมีอันระเหเร่ร่อนหนีคำพิพากษาไปอยู่ต่างปรเทศ และด้วย "ความเห็นใจ และความเห็นแก่เงิน " จึงทำให้มีการล่ารายชื่อจำนวนที่กล่าวว่า "นับล้าน"  เพื่อถวายฎีกาทูลเกล้าฯขอรับพระราชทานอภัยโทษให้แก่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนเป็นเหตุให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ขณะนี้

         การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาที่จะได้กระทำนี้  ขอให้ทุกท่านที่เห็นหัวหอกได้ศึกษาพระราชประเพณี และกฎหมายให้ชัดเจนเสียก่อน  คำถามอยู่ที่ว่า... ในการทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกานี้  ทางเดินของฎีกาอยู่ตรงไหน..?  การจะถวายฎีกานั้นต้องมีทางเดินของหนังสือฎีกา

          คำถามต่อมาก็คือ...  การทูลเกล้า ฯถวายฎีกา   ถ้าไม่ต้องด้วยกฎหมาย  สำนักราชเลขาธิการจะนำความกราบบังคมทูลอย่างไร และหากไม่ต้องด้วยระเบียบถวายฎีกา เรื่องเงียบไป  จะเท่ากับว่า... ท่านที่เห็นหัวหอกได้ทำให้ประชาชนเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นับเป็นเรื่องที่ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทเป็นที่สุด...

          คำถามต่อมาก็คือ....ก็เมื่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  เคยเป็นถึงนายกรัฐมนตรี เขียนหนังสือเองไม่เป็นดอกหรือ  หากเมื่อท่านไม่ได้รับเป็นธรรมจากคดีนี้หรือเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยกฎหมาย  ก็ควรที่ท่านจะต้องเป็นผู้ทำหนังสือถวายฎีกาทูลเกล้าฯด้วยตนเอง มิใช่ยินยอมพร้อมใจ หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นกระทำแทนตน  ถ้าท่านไม่ทำเองหรือไม่ทัดทาน ก็เท่ากับว่าท่านกดดันพระราชอำนาจโดยมีประชาชนเป็นโล่  ย่อมเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่ง  และจะกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองของฝ่ายที่ตรงข้ามกับท่าน พวกเขาจะพากันยิ้มเยาะว่า...ติดกับดักอีกแล้ว....

          คำถามต่อมาก็คือ....การที่ท่านไม่ทัดทานปล่อยให้มีการล่ารายชื่อทูลเกล้าฯถวายฎีกาโดยที่ตัวท่านมิได้อยู่ในราชอานาจักรไทย พระราชอำนาจอันกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณจะเอื้อมไปถึงประเทศนั้น ๆ  ได้หรือไม่  แล้วจะพระราชทานอภัยโทษได้อย่างไร  ในเมื่อมิได้ทรงทราบว่าตัวของท่านอยู่ ณ ประเทศไหน

          ข้อที่ผู้เกี่ยวข้องและตัวของท่าน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  ต้องตะหนักคือการยอมรับกฎหมาไทย เมื่อท่านถูกตัดสินให้ต้องโทษ จำวน 2 ปี  แต่ตัวท่านไม่ยินยอมรับโทษ คือไม่ยินยอมที่จะโทษ  การขอพระราชทานอภัยโทษจังไม่สามารถจะกระทำได้

           ที่สำคัญประการหนึ่ง.....อยากให้ท่านลองนึกถึงคดีความที่ฟ้องร้องกลุ่มพันธมิตรหลายร้อยคดี แต่ตัวท่านไม่ยอมรับคำตัดสินของศาล การไม่ยอมรับอำนาจศาล เมื่อทนายของท่านได้นำคดีของท่านในฐานะโจทย์ไปฟ้องศาล ศาลก็จะบอกคำเดียวว่า...โจทย์ไม่เคารพศาลที่พิพากษาแล้ว ก็แล้วไยจึงจะอาศัยอำนาจศาลที่จะฟ้องร้องผู้อื่น  จึงเป็นว่าศาลไม่รับคดีที่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร เป็นโจทก์ฟ้องผู้อื่นทุกคดี  คราวนี้บรรดาพวกพันธมิตรก็หวานหมู  หรือ แต่แต่เรื่องที่ถูกอายัดทรัพย์ก็ไม่สามารถที่จะสู้คดีฟ้องร้องเรียกคืนได้เลย

         ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ก็ให้เป็นสติปัญญาแก่ทุกท่าน  แม้กระทั้งพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ใครที่ไม่ควรพูดออกมาพูดด้วยท่าทียียวนเย้ยหยัน  คนเราพลาดผิดกันได้  พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยพลาดเรื่องกฎหมายจนถูกอภิปราย สปก.4-01 จน พณฯชวน หลีกภัย ต้องลาออกจากตำแหน่งยายกรัฐมนตรี มาแล้ว   ถึงตอนนี้ก็ควรตระหนัก "ใจเขา ใจเรา"

        ขอท่านจงไปบอก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ว่า   ไม่ต้องอาย   ไม่ต้องกลัวเรื่องการได้รับโทษหรอก   นักการเมืองระดับโลกบางคนก็ผิดติดคุกมาแล้ว  และก็กรุณาอย่าไปพูดว่าถ้าติดคุกแล้วจะถูกอำนาจภายนอกด้วยการทรมาน รังแก  ใส่ยาพิษ  แก๊สพิษ  ปัดโธ่...  นักการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีติดคุก   มีแต่จะได้รับการคุ้มครองอาจจะดีเสียกว่าตอนเป็นนายกฯเสียอีก  แล้วก็นั่งเขียนฎีกาทูลเกล้าฯถวายเสียในคุก ติดเสียวันนี้  เดี๋ยวอีก 4  เดือนก็จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระมหากรุณาธิคุณก็จะหลังมาเหมือนสายฝนอันชื่นใจ

       กลับมาเร็ว ๆ  เถอะ  จะได้มีโอกาสฟ้องร้องอีกร่วม  200  คดี  ทักษิณกลับมาเมื่อไรทันทีที่ได้ยอมรับโทษ  ก็สามารถดำนการฟ้องร้องได้ทันทีเช่นเดียวกัน  แล้วบางทีพวกเราก็อาจจะเห็นว่า"เสื้อเหลือง เสื้อแดง  ไปอยู่ในคุกเดียวกัน" กลายเป็นเพื่อนร่วมรุ่น  เรียกว่า...นักโทษรุ่นไข้หวัดมรณะ2009 ....