แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

แด่..ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

ผู้สามารถเรืองวิชาน่าสรรเสริญ
ผู้สร้างสรรค์ความงามความเจริญ
ผู้ดำเนินชีวิตทิศทางธรรม์

ผู้มีความเป็นไทยในดวงจิต
ผู้รังสฤษฏิ์ผลงานและสานฝัน
ผู้เชื่อมต่อความเป็นไทยในปางบรรพ์
ผู้ยึดมั่นปณิธานสานสังคม

ผู้มิมุ่งอามิสจิตละโมบ
ผู้มิโฉบชื่อเสียงเพียงเสพสม
ผู้ยอมจ่อมยอมจนใต้โคลนตม
ผู้เข่นข่มโลกธรรมที่อำพราง

ผู้เป็นปราชญ์ทุกแขนงใช่แสร้งสร้าง
คาระวะด้วยปราโมชศิโรตมางค์
ยึดแนวทางทำงานเพื่อบ้านเมือง.

...พระราชวิจิตรปฏิภาณ
วัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ กพ.๒๕๕๔