เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์  โรคาพินาศ ตอน 2

เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ "โรคาพินาศ" ตอน 2

โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม