เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โรคาพินาศ ตอน 1

เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ "โรคาพินาศ" ตอน 1

โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม