สำนึกความเป็นพระ ตอน 1

เตือนพระบวชใหม่ ตอน 1

โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม