เตือนพระใหม่ ตอน 2

เตือนพระใหม่ ตอน 2

โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ "เจ้าคุณพิพิธ"
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม