❖ คำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน

คำอธิษฐานถวายผ้าห่มพระประธาน งานกฐิน (ราษฎร์)