❖ผลงาน

สื่อมวลชนคาลทอลิกประเทศไทย
มอบถวายรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ปี ๒๕๔๑

ให้

"คติธรรมนำชีวิต"
ดำเนินรายการโดย
พระพิพิธรรมสุนทร

(ปัจจุบันพระราชาคณะชั้น ราช ที่ พระราชวิจิตรปฏิภาณ)