❖ ตรวจสนามสอบธรรมสนามหลวงปี๖๕

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระราชมงคลเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่๒ ได้แจ้งสาส์นจากแม่กองธรรมสนามหลวงว่าจัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๕ นักธรรมชัน ตรี โท เอก และธรรมศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั่วประเทศ ส่วนธรรมศึกษาสอบวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๕ พร้อมทั้งขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ช่วยกันตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อเป็นกำลังใจผู้ปฏิบัติงานและรับฟังเสนอแนะปัญหาเพื่อนำประชุมแก้ไข ในส่วนหนเหนือ เป็นความผิดชอบ พระเดชพระคุณเทพปฏิภาณวาที ผจล.เจ้าคณะเขตดุสิต รองแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบในเขตปกครอง ณ สนามสอบวัดเบญจมบพิตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ พร้อมด้วย พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ผจล. เลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิต เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ในเขตดุสิต ได้ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงานเป็นอย่างดี.