❖ มอบประกาศนียบัตร ปี 66

พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ เจ้าคณะเขตดุสิต รองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือ

รับมอบนโยบายจากแม่กองธรรมสนามหลวงในการจัดมอบประกาศนียบัตร นักธรรม และธรรมศึกษา ในส่วนการจัดการศึกษาหนเหนือ

โดยมอบให้ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ เลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิต เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง หนเหนือง

พร้อมด้วย พระมหาคม อุชุคฺคโม ป.ธ.๗ พระมหากฤต อภิรมฺโม ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง ดำเนินรับมอบประกาศนียบัตร และจัดส่งถวาย

ในเขตปกครองหนเหนือ

พระเดชพระคุณ#พระเทพปฏิภาณวาทีรองแม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีคำสั่งให้ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ เลขานุการ พร้อมด้วย พระมหาคม อุชุคฺคโม พระมหากฤต อภิรมฺโม ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินจัดมอบถวายใบประกาศนียบัตร ในเขตปกครองหนเหนือ และในโอกาสนี้...พระเดชพระคุณ #พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค ๔ เมตตามอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และ เพชรบูรณ์ มีพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง เจ้าสำนักเรียน รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานดำเนินการและถวายรายงาน พร้อมด้วย พระมหาประมาณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค๔ และพระสังฆาธิการในเขตปกครอง โดยมีเจ้าสำนักเรียน และผู้แทนเจ้าสำนักเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ณ วัดท่าหลวง พระอาราม จังหวัดพิจิตร

พระเดชพระคุณ#พระเทพปฏิภาณวาทีรองแม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีคำสั่งให้ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ เลขานุการ พร้อมด้วย พระมหาคม อุชุคฺคโม พระมหากฤต อภิรมฺโม ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินจัดมอบถวายใบประกาศนียบัตร ในเขตปกครองหนเหนือ และในโอกาสนี้...พระเดชพระคุณ #พระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๖  ได้มอบถวายให้พระเดช พระคุณพระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะภาค ๖  เมตตามอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕    แก่สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัด ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน โดย พระมหาสมมาศ เลขานุการเจ้าคณะภาค๖ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการครั้งนี้.วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖  ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา

พระเดชพระคุณ #พระเทพปฏิภาณวาที รองแม่กองธรรมสนามหลวง

ได้มีคำสั่งให้ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิต  พร้อมด้วย พระมหาคม อุชุคฺคโม ป.ธ.๗ พระมหากฤต อภิรมฺโม ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินจัดมอบถวายใบประกาศนียบัตร ในเขตปกครองหนเหนือ และในโอกาสนี้...พระเดชพระคุณ #พระพรหมเสนาบดี  เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค๗ กรรรมการมหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณ #พระราชวิสุทธิเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รจภ.๗ มอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ของคณะสงฆ์ภาค ๗ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๖ เมย ๖๖ ณ สนามสอบบาลี วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ โดยมี พระครูธรรมธรสุขสำราญ ปิยสีโล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๗ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการ