❖ ภาพตรวจการคณะสงฆ์ประจำปี ๒๘-๒๙ กย ๒๕๖๕

พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ" เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมด้วย พระครูสีลวิมลรัตน์ เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน พระครูมนูญกิจจานุยุต รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี รองเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส พระครูปลัดสุวัฒนดลิกคุณ เลข.เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ และ พระอาจารย์พรประจักษ์ ปุญฺญธนสิริวโร เลข.เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี ดำเนินการตรวจการคณะสงฆ์วัดปกครอง เขตดุสิต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้...
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
วันพุธที่ 28
วัดจอมสุดาราม 14.00
วัดน้อยนพคุณ 14.50
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 15.25

วันพฤหัสบดีที่ 29
วัดจันทรสโมสร 13.30
วัดเเก้วฟ้าจุฬามณี 14.15
วัดใหม่ทองเสน 15.20

วันศุกร์ที่ 30
วัดประชาระบือธรรม
วัดธรรมาภิรตาราม