มหาชาตินครกัณฑ์ ep2

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน เทศน์มหาชาตินครกัณฑ์ ep 2
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต