ผู้ใหญ่กำนันสร้างสันติสุข ep 2

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน ผู้ใหญ่กำนันสร้างสันติสุข ep 2
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต