ผู้ใหญ่กำนันสร้างสันติสุข ep 1

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน ผู้ใหญ่กำนันสร้างสันติสุข ep 1
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต