บุญเข้าพรรษา ep 1

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน บุญเข้าพรรษา ep1
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต