บุญเข้าพรรษา ep 2

ธรรมรส ธรรมรัฐ ตอน บุญเข้าพรรษา ep 2
โดย พระเทพปฏิภาณวาที "เจ้าคุณพิพิธ"
เจ้าคณะเขตดุสิต