❖ ตรวจสนามสอบนักธรรมชั้น ปี 65

แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศให้ทุกจังหวัดจัดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี โดยกรุงเทพมหานครได้แบ่งสนามสอบตามเขต สำนักเรียน ในส่วนเขตดุสิต มีพระเดชพระคุณเทพปฏิภาณวาที เจ้าคณะเขตดุสิต รองแม่กองธรมมสนามหลวง ประจำภาคเหนือ ได้จัดสอบประจำเขต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้าคณะภาค ๑๗ เจ้าสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร และผู้อำนวยการจัดสอบ มีพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส พระกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสอบ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ได้สนับสนุนในการจัดการสอบ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประมวลภาพการสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี ๒๕๖๕